เงื่อนไขการพรีออเดอร์:

    • รับพรีออเดอร์สินค้าจากเว็บไซต์ www.festo.com
    • ปิดรับออเดอร์ ในวันพฤหัสบดีของทุกๆ สัปดาห์ (ลูกค้าจะต้องชำระเงินมัดจำตามที่บริษัทกำหนด และแจ้งหลักฐานให้ทางบริษัทรับทราบ ภายในวันพฤหัสบดี หากเกินกำหนด จะตัดเป็นรอบพรีออเดอร์ถัดไป)
    • สินค้าพรีออเดอร์ จะต้องรอสินค้าประมาณ 7-15 วัน (หากเกิดเหตุขัดข้อง ทางบริษัทจะเเจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง)

การเลือกสินค้า และการสั่งพรีออเดอร์:

    • ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าจาก เว็บไซต์ www.festo.com
    • การขอใบเสนอราคาพรีออเดอร์ สามารถส่งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ (ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, จำนวน, ลิงค์สินค้า) เข้ามาที่อีเมล์ sales@glisttech.com ทางบริษัทจะทำใบเสนอราคาพร้อมแจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำให้ทราบ

ตัวอย่างการแจ้งรายละเอียดสินค้า จากเว็บไซต์ www.festo.com
ชื่อสินค้า : Header – 2×8 (Male, 0.1″)
รหัสสินค้า : PRT-13156

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

Glisttech Company Limited
Phone : +66 2 191 4651
Fax : +66 2 191 4592
Email : info@glisttech.com

Navigation

CART

Close

WISHLIST

Close
Viewed

RECENTLY VIEWED

Close